3 ord. Ikke 2. Ikke 4. Men 3.

For noen er nyttårsaften en glede. 
For andre kan den være sorg og savn. 
For mange en kilde til inspirasjon. 

Jeg gleder meg. 
Jeg savner. Men uten sorg. 
Jeg føler meg inspirert. 

Og inspirert av Erlend Førsund har jeg bestemt meg for å gå inn i 2022 med tre fokusord. Siden jeg leste om konseptet med 3 ord første gang har jeg flere ganger vurdert å finne mine egne. Men ikke før nå har jeg gjort det. 

Ordene for de neste 365 dagene er : Struktur. Lederskap. Vekst. 

Struktur
Struktur betyr vaner, systemer, rutiner og tydelige prosesser. Gode vaner. Morgenritualer. Ettermiddagsritualer. Kveldsritualer. Personlige ritualer. Profesjonelle ritualer. Struktur gir effektivitet. Effektivitet er en forutsetning for å lykkes. Med alt. For å kunne lykkes med struktur må jeg ta eierskap og ansvar for egen situasjon både i og utenfor jobb.

Lederskap
I følge Store norske leksikon kan lederskap forstås som det å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål og personlige egenskaper knyttet til det å utøve ledelse. For meg betyr det at jeg vil tørre å gå foran som et godt eksempel for andre. Være en god veileder og sparringspartner. Være tydelig. Sette krav og forventninger til meg selv og de rundt meg. Jeg vil være inspirerende og hjelpe andre med å nå sine egne mål. Jeg skal være selvgående og ta ansvar. 

Vekst
Vekst handler for meg om å ta det neste steget både personlig og profesjonelt. Fokusere daglig på å bli litt bedre enn dagen før. Men vekst handler ikke bare om meg selv. Det handler også om de rundt meg. Det handler også om å hjelpe andre med egen vekst og utvikling. 

Sammen vil disse 3 ordene bety noe for meg i 2022 og legge grobunn for 2023 slik at jeg skal kunne nå mine mål om hva jeg vil oppnå innen jeg fyller 50. Og DET er ikke rent lite. 

#Ambisjoner

Godt nytt år!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: